Flock-medication

If one pig gets sick, the whole flock gets medicine.

Blir en gris får sjuk hela flocken antibiotika upplöst i dricksvattnet, Dyrehavegård på Själland.