Boots against bacteria

These boots never leaves the stable. They shall prevent the spread of bacteria on Dyrehavegård, Denmark.

De här stövlarna lämnar aldrig stallet. Täta byten av arbetskläder skall förhindra bakteriespridning.
Dyrehavegård, Själland