Risk of infection right now

Direct contact with infected animals has the highest risk of transmitting the MRSA-infection to humans.

Möjligen smittas Erik Larsen just nu, det vet han inte. Antibiotika-resistenta bakterier sprids lättast vid direktkontakt mellan människa och djur, och vid nära kontakt mellan människor.