IR-D: What we do and who we are

Investigative Reporting Denmark is an independent, non-profit centre for investigative journalism and ensuring openness and accountability in government and business. Our primary focus is on the most relevant stories that have the greatest impact on society.

IR-D vil samarbejde på tværs af landegrænser

Investigative Reporting Denmark er et uafhængigt non-profit center for undersøgende journalistik og åbenhed. Vi koncentrerer vores indsats om de mest væsentlige historier med stor betydning for samfundet. Med kritisk undersøgende journalistik afdækker vi magtmisbrug og systemsvigt.