IR-D vil samarbejde på tværs af landegrænser

Investigative Reporting Denmark er et uafhængigt non-profit center for undersøgende journalistik og åbenhed. Vi koncentrerer vores indsats om de mest væsentlige historier med stor betydning for samfundet. Med kritisk undersøgende journalistik afdækker vi magtmisbrug og systemsvigt.

I traditionelle medier er undersøgende journalistik under pres. Kun få reportere er udpeget til særlige gravegrupper, og de fleste journalister har ikke de nødvendige ressourcer til at arbejde med den undersøgende journalistik, der bredt anerkendes for at være af stor betydning for beskyttelse og udvikling af demokratiske samfund.

Der er brug for nytænkning og nye strukturer for at sikre den undersøgende journalistik, og derfor vil Investigative Reporting Denmark samarbejde med alle medier, som kan tilslutte sig vores formål, og vi stiller centrets grundresearch frit til rådighed for alle.

Vi vil desuden:.

  • udvikle metoder inden for aktindsigt og åbenhed
  • udvikle cross-border reporting
  • udvikle formidling af undersøgende journalistik 

Struktur
Investigative Reporting Denmark er en almennyttig forening. Foreningen ledes overordnet af en bestyrelse. Et redaktionelt udvalg, et såkaldt advisory board, rådgiver den redaktionelle ledelse om centrets undersøgende projekter for at sikre kvaliteten. Centret får en daglig redaktionel og administrativ ledelse, med ansvar for daglig drift og det redaktionelle arbejde.

Behov
Udbuddet af nyheder og medier vokser på internettet, men hovedparten af nyhederne på nettet er præget af hast, få kilder og med stærkere fokus på meninger end på facts..
Medierne har generelt svært ved at gennemføre langvarige, dybtgående undersøgelser.
Samtidig bruger myndigheder, virksomheder, politiske partier og andre interesseorganisationer stadigt flere ressourcer på selv at sætte dagsordenen med deres egne udvalgte historier og forklaringer.

Der er behov for nye strukturer, samarbejder og finansieringsformer for at sikre den kritisk, undersøgende journalistik, som kan forklare komplicerede sammenhænge, være magthavernes vagthund og fungere som grundlaget for den informerede offentlighed.

Samtidig viser en undersøgelse, som Transparancy International har udført, at forretningsfolk verden anser undersøgende journalistik som et mere effektivt værn mod korruption end myndigheder og regeringer.

Hovedopgaver
Det bliver en hovedopave for centret at undersøge vigtige emner inden for miljøområdet. Dermed bygger vi oven på og fortsætter den linje, som Åbenhedstinget allerede har lagt med store undersøgelser om landbrugsstøtte, MRSA, oversvømmelser mv.
Herunder bliver klimaforandringer et særskilt fokusområde. I forhold til emnets vigtighed er dækningen i danske medier underprioriteret, og centret vil især arbejde med at etablere metoder til formidling og validering af oplysninger om klimaforandring.
Andre emner og særlige fokusområder vil blive føjet til med tiden, når centret får ressourcer til det.

Finansiering
Foreningen skaffer midler via andre private fonde, offentlig støtte, private bidrag, medlemsbidrag, evt. salg og andre muligheder for finansiering, som ikke er i strid med den journalistiske integritet. Foreningen er non-profit, eventuelle overskud skal bruges til at drive og udvikle projektet, og overskud fra et år, kan henlægges til efterfølgende år.

Comments are closed.