IR-D: What we do and who we are

Investigative Reporting Denmark is an independent, non-profit centre for investigative journalism and ensuring openness and accountability in government and business. Our primary focus is on the most relevant stories that have the greatest impact on society.

IR-D vil samarbejde på tværs af landegrænser

Investigative Reporting Denmark er et uafhængigt non-profit center for undersøgende journalistik og åbenhed. Vi koncentrerer vores indsats om de mest væsentlige historier med stor betydning for samfundet. Med kritisk undersøgende journalistik afdækker vi magtmisbrug og systemsvigt.

Vedtægter for den almennyttige forening Investigative Reporting Denmark

§ 1 Formål

Foreningens formål er at drive et dansk center for undersøgende journalistik, Investigative Reporting Denmark. Centret er først og fremmest en vagthund for at kontrollere magthaverne. Centret undersøger de vigtige historier, som andre medier typisk ikke løfter. Centret tager svær information og gør den lettilgængelig. Centret er et vigtigt element for at hjælpe borgerne med at informere sig om samfundet og bevare og udvikle det danske demokrati.